Wednesday, April 29, 2009

Mùa Hè

times-square-1024x768.jpg
Chào các bạn,

Mùa hè này tôi sẽ về nhà ở thành phố Commerce.  Tôi hơi buồn tại vì tôi rất thích sống ở Ann Arbor, nhưng tôi sẽ lấy lớp học xã hội học ở Ann Arbor mùa hè này.  Tôi sẽ làm việc nhưng tôi chưa kiếm chỗ làm việc.  Tháng 7 tôi sẽ đi du lịch ở thành phố New York City với gia đình tôi.  Tôi rất bị kích thích.  Mình sẽ đi coi nhiều vật ký niệm của New York, đi mua sắm, ăn nhiều món khác, và đi thành phố China Town.  Sau khi tôi đi New York, tháng 8 tôi sẽ đi du lịch ở thành phố Houston một mình thăm gia đình trước khi tôi đi học lại ớ Michigan. Dẫu cho tôi thích mùa hè tôi bị kích thích đi học năm sau tại vì tôi sẽ ở trong một nhà với nhiều bạn gái và coi phút bôn.  Chúc cô và các bạn mùa hè vui và khoẻ mạnh.  Mình sé gạp lại năm sau!


No comments:

Post a Comment