Thursday, April 9, 2009

Thư Gửi Bạn

Ann Arbor, ngày 9-4-2009

Thi thân mến!

Bạn có được mạnh khoẻ không? Tôi rất vui mừng là bạn sẽ đi học ở trường đại học Michigan với tôi.  Năm sau sẽ rất vui.  Trường đại học Michigan ở thành phố Ann Arbor. Thành phố này rất đẹp nhưng thời tiết ở đây hơi không thể nói trước được, như thế trong tháng 4 ở đây mới có tuyết rơi. Bạn nhớ mang nhiều quần áo ấm.   Mặc dù thời tiết hơi không thể nói trước được, đi choi vẫn rất vui.  Mình có thể đi mua sắm, đi ăn, và đi coi phim.  Nhưng mình cũng phải học nhiều tại vì lớp học ở trường đại học Michigan hơi khó. 

Mình sẽ gặp nhau sớm nhé

Bạn của Thi

Amy

1 comment:

  1. Lớp học ở trường đại học Michigan khó quá và rất tốt.

    ReplyDelete